rychlý kontakt

maloobchodní prodejna
prodejna 01

prodejní doba:
Po - Pá: 8-16
So - Ne: Zavřeno

Nelze platit kartou. 

obchodní oddělení
tel.: +420 377 226 236
mob. +420 603 428 626
e-mail: europap@europap.cz

mapa 02

Projekty, certifikáty

 

Publicita Kotle

 

 

Certifikát "Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016"

certifikát QMS_CZ.PDF

certifikát QMS_EN.PDF

 

 

Projekt "Rozvoj lidských zdrojů"logo esf
Evropský sociální fond Rozšíření technologického vybavení v nově získaných prostorech vyvolalo potřebu vytvoření nových pracovních míst. Na vytvoření nových pracovních míst byl vypracován projekt, na jehož základě byla s Úřadem práce v Plzni uzvařena "Dohoda o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR" v rámci operačního programu "Rozvoj lidských zdrojů", spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Projekt "Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu"logo zivotni prostredi
20.11.2014 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace určená pro akci: Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu
28.1.2015 - Oznámení o uzavření smlouvy - Smlouva o dílo uzavřena s vítězným uchazečem, firmou Cipres Filtr Brno s.r.o.
Akce je v IS SFŽP registrována pod číslem 14230592
Ve firmě EUROPAP, spol. s r.o. je realizován Projekt CZ.1.02/2.2.00/14.26746
Identifikační číslo EDS: 115D212002637, Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP 14230592
Zadávací dokumentace
IS SFŽP 14230592 Oznámení o zahájení zadávacího řízení.pdf
IS SFŽP 14230592 Zadávací dokumentace.pdf
Příloha 1 ZD Smlouva o dílo.pdf
Příloha 2 ZD Časový plán realizace projektu.pdf
Příloha 3 ZD Zadávací projekt (ZP) na realizaci díla.pdf
Příloha 1 ZP Situace pro projekt Snížení prašnosti.pdf
Příloha 2 ZP Dispozice pro projekt Snížení prašnosti.pdf
Příloha 2 ZP Dispozice pro projekt Snížení prašnosti.dwg
Příloha 3 ZP REZ A-A halami pro projekt Snížení prašnosti.pdf
Příloha 3 ZP REZ A-A halami pro projekt Snížení prašnosti.dwg
Příloha 4 ZP Pohled na halu pro projekt Snížení prašnosti.pdf
Příloha 5 ZP Fotografická část.rar
Příloha 4 ZD Stávající PBŘ EUROPAP přístavba haly.pdf
PBŘ Europap Plzeň-přístavba haly- situace.pdf
PBŘ Europap-přístavba haly-1np.pdf
PBŘ Europap přístavba haly-2np.pdf
Začlenění do kategorie činností díl 1.jpg
Začlenění do kategorie činností díl 2.jpg
Začlenění do kategorie činností díl 3.jpg
Příloha 5 ZD Banner pro umístění do záhlaví dokumentů - pro WORD.wmf
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Časový plán realizace projektu 18-11-2014.xlsx
Kontakt na dodavatele lisu.docx
Příloha 1 ZD Smlouva o dílo.doc
Přílohy Zadávací dokumentace-editovatelné.docx
Rozpočet na snížení prašnosti příloha Zadávacího projektu.xlsx
Stávající odsávání výmětu HOBEMA - dokumentace.pdf
Tlak stávajícího ventilátoru HOBEMA.docx
Upřesnění odst 7E Technické řešení nabídky.docx
Úvodní strana - smlouva o dílo -opravené IČ-DIČ- 9.12.2014.pdf

 

Politika kvality

Europap, spol. s.r.o. je česká firma, která se zabývá:

 • prodejem tiskových a speciálních papírů a kartonů,
 • zpracováním a výrobou zboží z papíru a lepenky.

Vize

Společnost chce nadále poskytovat svým zákazníkům své služby v oblasti zpracování a výroby zboží z papíru a lepenky a chce uspokojovat potřeby svých zákazníků v podobě tiskových, speciálních a balicích papírů ve standardním i nestandardním formátu.

Společnost chce být dobrým a žádaným zaměstnavatelem.

Základní zásady a závazky společnosti:

 • zaměření na zákazníky, úsilí o splnění či překročení jejich požadavků a očekávání,
 • zaměření na neustálé zvyšování kvality nabízeného sortimentu a služeb, zvyšování efektivity výroby a spokojenosti zákazníků,
 • rozvíjení vztahů s dodavateli klíčových materiálů a služeb s ohledem na kvalitu a spolehlivost dodávek,
 • zabezpečit rozvoj lidských zdrojů, zlepšovat procesy vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, zlepšovat pracovní prostředí, zapojit všechny pracovníky společnosti do odpovědnosti za kvalitu, ochranu životního prostředí a dodržování zásad BOZP a PO;
 • trvalé zlepšování systému řízení kvality výrobních procesů a uplatňování progresivních metod strategického i taktického řízení výrobních procesů,
 • analýza podnikatelských nebezpečí a eliminace rizik pomocí vhodných opatření,
 • minimalizování rizik BOZP a PO důsledným dodržováním stanovených zásad BOZP a PO,
 • šetrné chování k životnímu prostředí a prevence znečišťování,
 • zohledňování a dodržování všech požadavků platných právních předpisů a relevantních požadavků zainteresovaných stran při veškerých činnostech.

1.12.2022