Mapa:
Europap.cz
Velkoobchod Zpracování
papíru
Knihárna Maloobchod

Projekt Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu; IS SFŽP 14230592

28.1.2015 - Oznámení o uzavření smlouvy - Smlouva o dílo uzavřena s vítězným uchazečem, firmou Cipres Filtr Brno s.r.o.Ve firmě EUROPAP, spol. s r.o. je realizován Projekt CZ.1.02/2.2.00/14.26746

Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu

Identifikační číslo EDS: 115D212002637, Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP 14230592

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (podporováno z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.


„Pro vodu, vzduch a přírodu“

Příjemce podpory:
EUROPAP, spol. s r.o., Nepomucká 96/202, 326 00 Plzeň 8 – Černice, Česká republika