Vytisknout tuto stránku

Historie společnosti

1992
► Založení firmy EUROPAP spol. s r.o. provozující velkoobchod s tiskovými a speciálními papíry

1994
► Rozšíření sortimentu firmy o vlastní zpracování papíru

1996
► Výrazné rozšíření strojového parku firmy
► Rozšíření sortimentu firmy o výrobky z vlastní produkce
► Rozšíření poskytovaných služeb o ruční vazbu knih a časopisů

2006
► Firma EUROPAP spol. s r.o. získala v dražbě průmyslový areál o rozloze 24 162 m2.
► Postupně opraveny stávající budovy
► Vybudovány nové skladové a výrobní haly
► Po dokončení úprav areálu je k dispozici:
   - 3 800 m2 výrobních ploch
   - 4 200 m2 zastřešených skladovacích ploch
   - 1 500 m2 v kancelářských a ostatních budovách
► Na přelomu let 2006 / 2007 firma přestěhována do nového sídla v Plzni na adrese Nepomucká 202, Plzeň - Černice

2010
► Podnik se i přes ekonomickou krizi stále rozvíjí. Bylo vybudováno dalších 1 200 m2 výrobně - skladovacích ploch. Celkem máme k dispozici 9 200 m2 výrobně - skladovacích ploch.